Saturday, December 20, 2008

Mother (မိခင္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္)

M = is for the millions things she gives us.
မိခင္ဟာ က်ေနာ္တို႔ကို သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ထိုက္တန္တဲ့အရာကို ေပးခဲ့သူပါ။
O = means only that she's growing old.
မိခင္ဟာ သားသမီးေတြရွင္သန္ဖို႔အတြက္ ေပးဆပ္ရင္း အိုမင္းရင့္ေရာ္သြားခဲ့သူပါ။
T = is for tears she to save us.
မိခင္ဟာ သားသမီးေတြရဲ႕ ေနာင္ေရးအတြက္ က်မ်က္ရည္မ်ားခဲ့ရသူပါ။
H = is for heart of purest gold.
မိခင္ဟာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ေတာ့ ျဖဴစင္ေအးျမတဲ့ ေရႊစင္ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ပါ။
E = is for her eyes, with love sight.
မိခင္ဟာ က်ေနာ္တို႔ကို ဂရုဏာမ်ားနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ေမတၱာ၊ အၾကင္နာေတြနဲ႔ ၾကည့္ရႈ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သူပါ။
R = means right she'll always be.
မိခင္ဟာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အၿမဲတမ္းမွန္ကန္တဲ့ စကားေတြကိုတာ ေျပာဆိုတတ္ တဲ့ သူပါ။

No comments: