Sunday, January 18, 2009

ထူးျခားဆန္းျပားေသာေက်ာင္းေတာ္ရာဘုရားမွငါးၾကီးမ်ား

မေကြးတုိင္း၊ ပြင့္ျဖဴျမဳိ႕နယ္ ၊ ေက်ာင္းေတာ္ရာ ဘုရားရွိအထင္ကရ အမွတ္အသားတစ္ခုကေတာ့ ငါးၾကီးမ်ား လာေရာက္
ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းပါ။ ထူးျခားခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိရွင္းျပလုိပါတယ္။
သမုိင္းေနာက္ခံ
ဘုရားရွင္ေတာ္ သီတင္းသုံးဖုိ႕ စူူဠပုဏၰ ကုန္သည္ဟာ ဆႏၵကူးသစ္မ်ားကုိ ခုတ္လဲွျပီးမုန္းေခ်ာင္းအတုိင္း ေမွ်ာလာခဲ့
ပါတယ္။ ဆႏၵကူးသစ္ရဲ့အနံဟာေမြးၾကိဳင္သင္းပ်ံ႕တာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႕အေပၚစြဲလမ္းတပ္မက္ေသာစိတ္ရွိ
ကုန္ေသာ ဘီလူးမ်ား ဟာ ငါးအျဖစ္ လာေရာက္ လုိက္ပါလာၾကတယ္ဆုိပါတယ္။
ထူးျခားခ်က္မ်ား
၁။ ၀ါထပ္၀ါငင္ ကုိသိရွိျခင္း။
၂။ သြားေရာက္ မေခၚေဆာင္ပဲ မလာျခင္း။
၃။ ၀ါတြင္းကာလေက်ာ္လြန္ပါက ျပန္သြားတတ္ျခင္း။
၄။ ငါ့းမ်ားမွာ ၾကီးမားေသာလည္း အသားစားေသာဓေလ့မရွိျခင္း၊
၅။ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚပါက အိပ္မက္ေပးတတ္ျခင္း၊
၆။ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္မေပးျခင္း။
၇။ လူမ်ားအားကူညီတတ္ျခင္း။
၈။ သက္သက္လြတ္အစားျဖစ္ေသာ ဖြဲနု၊ ထမင္းဆုပ္ ေပါက္ေပါက္ ဆုပ္မ်ားသာစားေသာက္ျခင္း။
သုိ႕ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ဘာသာ၀င္မ်ားနွင့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ား ကလည္းအံ့ၾသမကုန္နုိ္င္ျဖစ္ရျခင္း။ ယခင္ကာလမ်ားကဆုိရင္ ေရႊခ်ထားေသာ ငါး( ေလွငယ္ေလာက္ေတာ့ ရွိမည္ထင္ပါသည္) ရွိခဲ့ပါတယ္။
ယေန႕ေခတ္ေလ့လာသုေတသနျပဳမွဳ
သိပၸံပညာရွင္ မ်ားပါေသာ အဖြ႕ဲတစ္ဖြဲ႕ဟာ ၁၉၉၅ ေလာက္ က သုေတသနျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေဖာ္ျပခ်က္အခ်ဳိ႕ကေတာ့
၁။ ငါးမ်ားသည္ ငါးေထြငါးအမ်ဳိးအစားမ်ား့ျဖစ္ျခင္း (မွတ္ခ်က္။ ။ ငါးေထြငါးမ်ဳိးမ်ားသည္ တစုတည္းေနထိုင္ေသာ
ဓေလ့မရွိဟုသိရပါသည္။)
၂။ ၀ါတြင္းကာလသည္ ေရက် ( ေရအမ်ားဆုံးကာလျဖစ္သည္) ခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအခ်ိန္တြင္
အစားအေသာက္ ရရန္လြယ္ကူေသာ ေနရာျစဖ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း။ သားေပါက္ရန္ ကာလျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္လည္းေကာင္း။ လာေရာက္ခုိလွဳံသည္ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆုိပါသည္။
သိပၸံပညာရွင္မ်ားမေဖာ္ထုတ္နုိ္င္ေသာအခ်က္မ်ား
၁။ ငါးမ်ားကုိ အုိးစည္ ဗုံ မ်ားျဖင္ ့တာ၀န္ရွိသူမ်ား နွင့္ ေက်ာင္းေတာ္ရာဘုရား ဘုန္းဘုန္းတုိ႕နွင့္ မုန္းေခ်ာင္း နွင့္ဧရာ
၀တီျမစ္ဆုံရာသုိ႕ သြားေရာက္ေခၚယူစဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာမွေရာက္ရွိလာျခင္းကုိ
မသိရွိျခင္း။
၂။ ငါးေထြငါးမ်ဳိးမ်ားသည္ အသားစားသတၱ၀ါမ်ဳိးျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းေတာ္ရာဘုရားရွိငါးမ်ားသည္ အသားလုံး၀မစားျခင္း။
၃။ ငါးေထြငါးမ်ဳိးမ်ားသည္ အုပ္စုလုိက္ေနေသာ အေလ့မရွိပဲ တစ္ေကာင္တည္းက်က္စားေသာဓေလ့ရွိျခင္း။
၄။ ၀ါတြင္းကာလကုန္ဆုံးေသာအခါ ငါးမ်ားအျပန္လမ္းကုိ ေလ့လာေသာအခါ မုန္းေခ်ာင္း နွင့္ ဧရာ၀တီဆုံရာ
တြင္ဘယ္ေနရာကုိ ေရာက္ရွိေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ကုိမသိရွိျခင္း။
ထုိ႕ေၾကာင့္ မျမင္ရေသာ ထူးျခားဆန္းၾကယ္မွဳမ်ားနွင့္ျပည့္နွက္ေနေသာ ကမၻာၾကီးသည္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေပစြ။
အားလုံးကုိေလးစားပါသည္။
ညိဳမင္း

No comments: